Poniedziałek, 26.06.2023

8.00-8.30Rejestracja uczestników
8.30-9.15Fizjologia i zaburzenia różnicowania płci somatycznej
Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer
9.15-9.45Fizjologia i zaburzenia dojrzewania płciowego u chłopców
Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer
9.45-10.30Stymulacja spermatogenezy
Prof. Michał Rabijewski
10.30-10.45Przerwa
10.45-11.15Biopsja jądra i pozyskiwanie plemników do procedur wspomaganego rozrodu.
Dr Jan K. Wolski
11.15-12.00Nowotwory męskiego układu płciowego
Dr Jan K. Wolski
12.00-12.45Hipogonadyzm męski w różnych okresach życia
Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer
12.45-13.15Problemy psychologiczne niepłodnej pary
Dr Jolanta Chanduszko-Salska
13.15-13.45Obiad
13.45-14.15Fizjologia męskiego układu płciowego. Zaburzenia spermatogenezy.
Dr hab. Renata Walczak-Jędrzejowska
14.15-14.45Diagnostyka histopatologiczna wycinków z jąder
Dr hab. Renata Walczak-Jędrzejowska
14.45-15.15Badanie nasienia podstawowe
Dr hab. Katarzyna Marchlewska
15.15-15.45Testy dodatkowe w badaniu nasienia
Dr hab. Katarzyna Marchlewska

Wtorek, 27.06.2023

8.30-9.15Fizjologia zapłodnienia. Wczesne etapy rozwoju zarodka
Prof. Małgorzata Piasecka
9.15-10.00Zaburzenia strukturalno-molekularne plemników ludzkich a proces zapłodnienia i
skuteczność metod rozrodu wspomaganego

Prof. Małgorzata Piasecka
10.00-10.30Przerwa
10.30-11.00Płeć psychiczna i jej zaburzenia
Dr Aleksandra Robacha
11.00-11.30Zaburzenia seksualne u mężczyzn
Dr Aleksandra Robacha
11.30-12.15Choroby przenoszone drogą płciową
Dr Magdalena Kozłowska
12.15-12.45Obiad
12.45-13.30Praktyka andrologiczna – omówienie przypadków klinicznych
Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer
13.30-14.00Wywiad andrologiczny i badanie andrologiczne
Dr Elżbieta Oszukowska
14.00-14.30Niepłodność pozajądrowa
Dr Elżbieta Oszukowska
14.30-15.15Zaburzenia rozwojowe męskiego układu płciowego z punktu widzenia chirurga dziecięcego
Prof. Jerzy Niedzielski
15.15-15.30Zaliczenie